Leopold Kałakajło
Ur. 11 listopada 1918 w Storożyńcu (ówczesna Rumunia). Do wybuchu II wojny światowej zdobył maturę. W 1939 roku został powołany do wojska rumuńskiego. Służył m.in. w sztabie 48 dywizji na granicy rumuńsko-węgierskiej. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej jako saper brał udział w działaniach wojennych na południowym froncie. Po kapitulacji Rumunii w 1944 roku powrócił do rodzinnego Storożyńca. Po przyłączeniu północnej Bukowiny do ZSRR osiedlił się w Czerniowcach, gdzie podjął pracę w urzędzie miasta. W 1946 roku nie skorzystał z możliwości wyjazdu z transportem repatriantów polskich na tzw. ziemie odzyskane. W 1989 roku wraz z grupą innych Polaków założył Towarzystwo Polonijne im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach.