Lidia Zakrzewska
Ur. w 1945 roku w Czerniowcach (Ukraińska SRR). Po ukończeniu szkoły podstawowej uczyła się w zawodowej szkole muzycznej, w klasie fortepianu. Potem studiowała zaocznie filologię angielską na uniwersytecie w Czerniowcach. W czasie studiów i po ich ukończeniu uczyła muzyki — najpierw w Czerniowcach, potem w pobliskiej wsi — Storożyńcu i wreszcie, przez 22 lata, do emerytury, ponownie w Czerniowcach. Wyszła za mąż za Polaka, pochodzącego z obwodu chmielnickiego. W latach 80. związała się z polską społecznością mieszkającą w Czerniowcach, rozpoczęła naukę języka polskiego w szkole dla dorosłych, wstąpiła do Towarzystwa Polskiego, do chóru „Echo Prutu” oraz chóru kościelnego. Obecnie aktywnie uczestniczy w życiu polskiej mniejszości narodowej w mieście oraz miejscowego kościoła katolickiego.