Fot. Dominik Czapigo
Leon Świrski
Ur. w 1927 roku w Czortkowie. Jego ojciec był młynarzem, młyn wybudował na ziemi otrzymanej od właściciela ziemskiego w zamian za pomoc w odbudowie zniszczeń wojennych w 1918 roku. Pełnił też funkcję sołtysa we wsi. Leon Świrski chodził przed wojną do polskiej szkoły powszechnej w Czortkowie. W czasie wojny jeden z jego braci zginął w czasie kampanii wrześniowej, drugi został zastrzelony przez oficera sowieckiego, trzeci zamordowany przez Ukraińców. Z ich rąk zginęła również siostra Leona Świrskiego, której syn brał udział w powstaniu antysowieckim w Czortkowie. W 1945 i 1946 roku zmarli ojciec i matka Leona Świrskiego. Po wojnie Leon Świrski służył w Armii Radzieckiej, walczył w oddziałach zaangażowanych w zwalczanie ukraińskiego podziemia zbrojnego. Pracował jako młynarz. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Czortkowie.