Fot. Dominik Czapigo
Maria Witwicka
Ur. 8 września 1930 w Białej koło Czortkowa. Jej rodzice prowadzili gospodarstwo rolne i jedyny we wsi polski sklep spożywczy. Przed I wojną światową ojciec Marii Witwickiej wyjechał do Kanady, gdzie pracował jako kowal. W 1914 roku został internowany jako obywatel Austro-Węgier, wrócił do rodzinnej miejscowości po zakończeniu wojny. Maria Witwicka skończyła przed 1939 rokiem dwie klasy szkoły podstawowej. Po wkroczeniu Sowietów jej starszy brat, uczący się w gimnazjum, został wywieziony w głąb Związku Radzieckiego. Po 1941 roku wstąpił do Wojska Polskiego, w 1945 roku osiadł w Warszawie. Maria Witwicka w 1944 roku zaczęła naukę w siódmej klasie szkoły polskiej w Czortkowie. W 1945 roku została przyjęta do pracy w banku w Czortkowie, jednocześnie uczyła się w zaocznym technikum finansowym we Lwowie. Kilkakrotnie odwiedzała brata w Polsce. Od 1989 roku jest na emeryturze, mieszka w Białej koło Czortkowa.