Kazimierz Łukaszewicz
Ur. 14 stycznia 1940 w Fastowie. Ukończył szkołę podstawową, a następnie technikum elektryczne. W latach 1959 – 1963 służył w marynarce wojennej. Od 1964 roku pracował jako elektryk na kolei. W 1995 roku przeszedł na emeryturę. Po roku 1990 zaangażował się w odbudowę kościoła katolickiego w Fastowie. Obecnie pełni funkcję prezesa Towarzystwa Polskiego w Fastowie.