Tamara Antonowicz
Ur. 11 października 1933 w Łucku. Wkrótce po jej urodzeniu rodzina przeniosła się do Równego. Przed wojną Tamara Antonowicz ukończyła jedną klasę polskiej szkoły powszechnej. Jej ojciec, pracujący jako szewc, w 1944 roku został wcielony do Wojska Polskiego, doszedł ze swoim oddziałem do Berlina i po 1945 roku został w Polsce, zamieszkał w Świebodzicach. Próbował ściągnąć całą rodzinę do Polski, ale przyjechać udało się tylko – w 1946 roku – dwóm braciom Tamary Antonowicz. Tamara Antonowicz ukończyła technikum rolnicze w Równem,  następnie skoczyła studia wyższe w Odessie (Odeski Instytut Technologiczny im. Łomonosowa), gdzie uzyskała tytuł inżyniera ekonomisty. Pracowała jako ekonomista, starszy ekonomista, naczelnik wydziału i pomocnik dyrektora w elektrowni w Równem. Była członkiem partii, w pewnym okresie pełniła funkcję sekretarza partii w swoim zakładzie. Przed przejściem na emeryturę została zastępcą dyrektora elektrowni. Po wojnie wiele razy odwiedzała Polskę. Pierwszy raz po wojnie zobaczyła ojca w 1953 roku, później odwiedzała też swoich braci. Przez całe życie przywiązana była do wiary katolickiej i Kościoła. Obecnie mieszka w Równem.