Maria Chudociopłowa
Ur. 26 września 1926 w Łucku. Jej ojciec był kowalem i prowadził własny warsztat. Do wybuchu wojny Maria Chudociopłowa ukończyła  pięć klas polskiej szkoły powszechnej.  W latach 1937-1939 mieszkała  niedaleko Brzeżan z rodziną siostry swojej matki i wuja, który był policjantem – rodzice oddali ją na jakiś czas pod opiekę krewnych, by zapewnić jej lepsze warunki bytowe. Po 1939 Maria Chudociopłowa chodziła do szkoły sowieckiej. W 1945 roku jej ojciec nie zdecydował się na wyjazd do Polski. Maria Chudociopłowa przez 26 lat pracowała jako krawcowa. Wyszła za mąż za Rosjanina pochodzącego spod Kurska. Wiele razy po wojnie odwiedzała Polskę, gdzie od 1945 roku mieszkał jej brat. Maria Chudociopłowa mieszka obecnie w Łucku.