Marcin Baszyński
Ur. 1 września 1931 we wsi Pohorilci w obwodzie chmielnickim (Ukraińska SRR). Rodzice rozwiedli się zaraz po jego narodzinach, wychowywał się bez ojca. Został deportowany do Kazachstanu z matką, jej rodzicami i dwoma braćmi. Mieszkał z matką i ojczymem. Skończył cztery klasy szkoły podstawowej, następnie kurs mechanika. Całe życie pracował w kołchozie, jako kierowca i mechanik, tam też poznał swoją żonę — Ukrainkę. W czasie wojny został wcielony do tzw. trudarmii. Po zakończeniu wojny rodzina nie wyjechała do Polski. Obecnie Marcin Baszyński jest na emeryturze. Bierze aktywny udział w życiu religijnym w Pietrowce koło Czkałowa.