Włodzimierz Całko
Ur. w 1925 roku w obwodzie żytomierskim (Ukraińska SRR). W dzieciństwie był świadkiem kolektywizacji chłopów ukraińskich i Wielkiego Głodu 1933 roku. W 1936 wraz z rodziną został deportowany do Kazachstanu. Szczególnie trudne były dla niego pierwsze lata pobytu — próby adaptacji do nowych warunków. W czasie wojny trafił na dwa lata do więzienia za próbę kradzieży jedzenia. Po wojnie rodzina nie wróciła do Polski. Włodzimierz Całko jest obecnie na emeryturze, mieszka w Czkałowie.