Maria Pisawodskaja
Urodziła się 12 stycznia 1931 na Ukrainie (ZSRR). Pięć lat później, w 1936 roku, została deportowana wraz z rodziną (matka, ojciec i starsza siostra) do Kazachstanu. Życie na zesłaniu było dla nich trudne, tym bardziej że ojciec pani Marii nie chciał wstąpić do kołchozu. W czasie wojny ojciec został zabrany do tzw. trudarmii, gdzie zachorował; zmarł zaraz po wojnie. Matka pracowała w kołchozie, Maria Pisawodskaja musiała zajmować się domem i młodszą siostrą. Nie udało jej się ukończyć szkoły pedagogicznej, pracowała fizycznie w kołchozie. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Kalinowce koło Czkałowa.