Józefa Staniszewska
Ur. 15 września 1935 na Ukrainie (ZSRR). Wraz z matką i starszym bratem została deportowana do Kazachstanu. Z powodu trudnych warunków życia musiała wcześnie przerwać naukę i podjąć pracę. Po wojnie założyła własną rodzinę. Pracowała też zawodowo, głównie jako pracownik fizyczny kołchozu. Obecnie Józefa Staniszewska jest na emeryturze, mieszka w Czkałowie.