Jan Zalewski
Ur. 1 października 1932 na Żytomierszczyźnie (Ukraińska SRR). Cztery lata później wraz z rodziną został deportowany do Kazachstanu. Ukończył szkołę podstawową i podjął pracę jako mechanik w kołchozie. Jan Zalewski mieszka w Kalinowce koło Czkałowa, jest już na emeryturze. Jego dwaj synowie mieszkają w Polsce i chcą tutaj sprowadzić rodziców.