Leontyna Dumańska
Ur. 14 grudnia 1924 na Ukrainie (ZSRR). Jako dziecko była świadkiem kolektywizacji i Wielkiego Głodu na Ukrainie w 1933 roku. W 1936 roku została deportowana do Kazachstanu. W Kazachstanie od samego początku pracowała fizycznie. Szczególnie trudne były dla niej lata wojny i okres po niej, aż do śmierci Stalina w 1956 roku. Obecnie Leontyna Dumańska jest już na emeryturze. Mieszka w Kokczetawiu, dużo czasu poświęca kościołowi i życiu religijnemu.