Zofia Zabłockaja
Ur. 22 marca 1932 na Żytomierszczyźnie (Ukraińska SRR). Cztery lata później została wraz z rodziną deportowana do Kazachstanu. Pracowała jako sprzedawczyni, księgowa, kierownik sieci sklepów w Kokczetawiu. Obecnie Zofia Zabłockaja jest już na emeryturze, mieszka w Kokczetawiu.