Włodzimierz Gudyma
Ur. w 1933 roku na Ukrainie. Trzy lata później wraz z rodziną został deportowany do Kazachstanu. Wychował się w Kazachstanie, mieszkał z rodzicami, starszą siostrą i rodziną wujka, który został aresztowany w wyniku represji stalinowskich. Ojciec Włodzimierza Gudymy był cenionym inżynierem w kołchozie, dzięki czemu rodzinie udało się przeżyć wojnę we względnie dobrych warunkach. W czasie wojny Włodzimierz Gudyma przeszedł kurs księgowego; na tym stanowisku przepracował niemal całe swoje życie. Obecnie Włodzimierz Gudyma jest na emeryturze. Mieszka w Szortandach, pełni funkcję prezesa Związku Polaków.