Jewdokija Rożek
Ur. w 1924 roku na Ukrainie (ZSRR). Jako dziecko była świadkiem Wielkiego Głodu w 1933 roku. Skończyła pięć klas szkoły podstawowej. W 1936 roku rodzina została deportowana do Kazachstanu. Do wybuchu wojny Jewdokija Rożek pomagała rodzicom w gospodarstwie domowym. Kiedy zaczęła się wojna, zmuszona była pracować w kołchozie, następnie jako sanitariuszka w szpitalu. Po wyjściu za mąż i urodzeniu dzieci nie podjęła pracy zawodowej. Obecnie Jewdokija Rożek jest już na emeryturze, mieszka w Szortandach, w Kazachstanie.