Stanisława Ostrowska
Ur. w 1936 roku na Ukrainie (z domu Puchalska). Zaraz po jej narodzinach rodzina została przesiedlona do Kazachstanu. Rok później jej ojciec został uznany za wroga partii komunistycznej — aresztowano go i rozstrzelano. Od najmłodszych lat Stanisława Ostrowska zmuszona była pracować i pomagać matce w prowadzeniu domu. Szczególnie ciężki był dla niej okres wojny i lata powojenne. Obecnie Stanisława Ostrowska jest już na emeryturze, mieszka w Astanie.