Jan Sawicki
Ur. 28 października 1940 w miejscowości Pierwomajka (Kazachstan), dokąd trafiła jego rodzina — Polacy deportowani w 1936 roku z obwodu żytomierskiego na Ukrainie. Dzieciństwo i młodość spędził, pracując fizycznie w gospodarstwie. W latach 1947–59 uczęszczał do szkoły w pobliskim Sadowoje, gdzie po wojnie zamieszkała jego rodzina. Po ukończeniu nauki został powołany do wojska i trafił do batalionów pracujących przy układaniu dróg kolejowych w Karelo-Fińskiej SRR. W latach 60. powrócił do Kazachstanu i osiadł w Celinogradzie (Astanie). Został uczniem technikum budowlanego, a następnie podjął studia inżynierskie. Pracował jako technik budowlany. Obecnie mieszka wraz z rodziną w Astanie, jest na emeryturze, aktywnie działa w środowisku polskich katolików w Kazachstanie.