Nina Kutasiewicz
Ur. w 1939 roku we wsi Podolsk (Kazachstan, ZSRR). Jej rodzina została deportowana z Ukrainy w 1936 roku. Nina Kutasiewicz skończyła w Podolsku szkołę podstawową, następnie pracowała w bazie samochodowej oraz w kołchozie. W 1959 roku poznała przyszłego męża – Polaka, również z rodziny deportowanych. W latach 60. przenieśli się do Czkałowa. Obecnie Nina Kutasiewicz jest na emeryturze, mieszka w Czkałowie.