Bronisława Nowakowska
Ur. w 1937 roku w obwodzie żytomierskim (Ukraińska SRR). Rodzina uniknęła represji i wywózki do Kazachstanu w 1936 roku. Rodzice pracowali w kołchozie. Bronisława Nowakowska po skończeniu szkoły podstawowej została dojarką. Bieda i chęć poprawy losu sprawiły, że w latach 50. jej dwie siostry wyjechały do Kazachstanu. W 1963 roku na dobrowolny wyjazd do Kazachstanu zdecydowali się pozostali członkowie rodziny. Trafili do Czkałowa. Bronisława Nowakowska nadal mieszka w Czkałowie z mężem-Kazachem