Leontyna Striekowskaja
Ur. 1925 roku w obwodzie żytomierskim (Ukraińska SRR). Wywodzi się z polskiej rodziny chłopskiej, która osiedliła się przed II wojną światową na Żytomierszczyźnie. Stamtąd wraz z rodziną została deportowana do Kazachstanu w 1936 roku. Trafiła do Czkałowa. Nie chodziła do szkoły w Kazachstanie, ukończyła edukację na kilku klasach jeszcze na Ukrainie. W Czkałowie pracowała w sowchozie, była traktorzystką. Mieszka nadal w Czkałowie, jest na emeryturze.