Anatolij Jankowski
Ur. w 1939 roku w Karagandzie (Kazachstan, ZSRR). Wcześniej trafili tam jego rodzice, których w 1936 roku deportowano z obwodu żytomierskiego na Ukrainie do wsi Kamienka w Kazachstanie. Stamtąd w 1938 roku wyjechali za zgodą władz do Karagandy, gdzie ojciec dostał pracę w kopalni. W 1946 roku Anatolij Jankowski rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Ukończył siedem klas, potem zaczął pracować. Ojcie trafił do trudarmii, po powrocie ponownie znalazł zatrudnienie w karagandyjskich kopalniach. W 1962 roku Anatolij Jankowski został powołany do wojska. Pełnił służbę na terenie Ukrainy. Po powrocie został mechanikiem. Obecnie jest już na emeryturze, działa w polskim środowisku katolickim w Karagandzie.