Zofia Kairowa
Ur. 14 maja 1925 w Nowotrzebach na Litwie (z domu Matzunowiczówna). Jej rodzice byli Polakami, mieli półtorahektarowe gospodarstwo. Ukończyła trzy klasy litewskiej szkoły podstawowej w Nowotrzebach. Ponieważ warunki materialne w rodzinie były ciężkie, od najmłodszych lat musiała pracować — głównie pomagała rodzicom oraz służyła w innych gospodarstwach. Okres wojny spędziła razem z rodzicami w Kieleryszkach. Przez pewien czas, w okresie okupacji niemieckiej, pracowała przymusowo na lotnisku w Kiejdanach. W 1945 roku wyszła za mąż za Litwina, członka antyniemieckiego podziemia w czasie wojny. Resztę życia spędzili w Kieleryszkach, pracując we własnym gospodarstwie. Od śmierci męża Zofia Kairowa mieszka sama w Kieleryszkach koło Kiejdan.