Stanisław Rachlewicz
Ur. 4 kwietnia 1915 w Roszczach koło Kiejdan (obecna Litwa). Rodzice pracowali na roli i on również od najmłodszych lat pomagał ojcu. W związku z biedą, jaka panowała wówczas na wsi, Stanisław Rachlewicz nie poszedł do szkoły, tylko pracował. W 1928 roku, po śmierci ojca, jako jedyny mężczyzna w rodzinie przejął gospodarstwo rolne. Gdy wybuchła wojna, z powodu zdrowia nie walczył na froncie. Razem z inwalidami wojennymi w ramach służby zastępczej budował mosty i drogi. Po zakończeniu II wojny światowej ze względu na głód i nieurodzaj na wsi zapisał się do kołchozu. Przepracował w nim większość życia, aż do końca lat 80. Mieszka nadal w rodzinnej wsi.