Grażyna Sadzewiczowa
Ur. 28 kwietnia 1929 w Wołmontowiczach na Litwie (z domu Pernarewska). Języka polskiego nauczyła się w domu od rodziców. Uczęszczała do litewskiej szkoły podstawowej w Pacunelach. Tam też została ochrzczona i przystąpiła do komunii. Została wychowana w duchu polskiego patriotyzmu. Kiedy Litwini zabronili nauki języka polskiego, uczył go jej ojciec, który sam doświadczał wielu trudności ze względu na nieznajomość języka litewskiego. Gdy zaczęła się wojna, Grażyna Sadzewiczowa była w czwartej klasie szkoły podstawowej. Po wojnie rodzice podjęli próbę przedostania się do Polski, zakończoną niepowodzeniem.  Rozpoczęli więc pracę w kołchozie, dzieci im pomagały. Cale dalsze życie Grażyna Sadzewiczowa spędziła w Pacunelach koło Kiejdan, gdzie mieszka do dziś.