Weronika Wensewiczowa
Ur. 12 grudnia 1920 w miejscowości Nowaczew koło Kiejdan (Kowieńszczyzna, Litwa). Rodzice byli rolnikami. Weronika Wensewiczowa ukończyła tylko kilka klas szkoły podstawowej w Nowaczewie. Gdy wybuchła wojna, bracia poszli do wojska, a ona z resztą rodziny została w rodzinnej wsi. W czasie okupacji niemieckiej byli zmuszeni odstąpić część swojego domu Niemcom i mieszkać z nimi pod jednym dachem. Przez pewien czas musieli ukrywać się w lesie przed okupantami sowieckimi. Całej najbliższej rodzinie udało się przeżyć wojnę. Po wojnie rodzice rozpoczęli pracę w sowchozie, a Weronika Wensewiczowa przeniosła się do pobliskich Kiejdan. Przez całe dalsze swoje życie pracowała w Kiejdanach, między innymi w piekarni, w szpitalu i w restauracji, obecnie jest na emeryturze, nadal mieszka w Kiejdanach.