Tadeusz Czerniawski
Ur. 15 września 1936 w Świranach w powiecie mołodeczańskim (województwo wileńskie, II RP). Jego ojciec był żołnierzem Wojska Polskiego, w 1949 roku został zesłany na siedem lat na Syberię. Tadeusz Czerniawski ukończył cztery lata szkoły białoruskiej w Świeranach, a języka polskiego nauczył się od babci oraz z katechizmu. Z okresu wojny pamięta głównie ostatnie dwa lata, w tym w szczególności spalenie niemalże całej rodzinnej wsi. W 1955 roku wstąpił do wojska w rejonie Mińska i odsłużył trzy lata w stopniu podporucznika. W 1958 roku wyjechał do Kłajpedy do pracy na Bałtyku. Pracował jako marynarz aż do przejścia na emeryturę w 1991. W Kłajpedzie mieszka do dziś.