Regina Maslowa
Ur. 15 grudnia 1939 w miejscowości Anowil koło Podbrzezia na Wileńszczyźnie (z domu Petrusewiczowa). Okres wojny spędziła w rodzinnej wsi. Do polskiej szkoły podstawowej w oddalonej o 3 kilometry wsi Podbrzezie uczęszczała jeden rok, od drugiej klasy szkoła została zmieniona na sowiecką. W 1957 roku rodzice wysłali ją razem z siostrą do technikum w Wilnie, gdzie uczyły się przez dwa lata i uzyskały zawód technika żywienia. W 1960 roku obydwie siostry dostały pracę w Kłajpedzie, gdzie pozostały przez dalszą część życia. Przez 32 lata Regina Maslowa pracowała w kawiarni w Kłajpedzie jako technolog żywienia. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Kłajpedzie.