Jadwiga Michnowicz
Ur. 25 kwietnia 1935 w Świranach na Wileńszczyźnie (z domu Pleszek). Rodzice zajmowali się rolnictwem. W czasie wojny wieś, w której mieszkała rodzina, w całości spłonęła. Ojciec nie walczył w czasie wojny, udało mu się uzyskać zwolnienie ze służby w wojsku. Po wojnie rodzina zamieszkała w domu wujka.  W latach 50., kiedy zaczęto tworzyć kołchozy, Jadwiga Michnowicz wstąpiła do jednego z nich. Przez 15 lat pracowała jako dojarka. Potem przeniosła się z mężem do Kłajpedy, gdzie pracowała jako przedszkolanka, a później w zakładach elektronicznych. Na emeryturę przeszła w 2005 roku, nadal mieszka w Kłajpedzie.