Waleria Żotkiewicz
Ur. 9 grudnia 1935 roku we wsi Reduta koło Postaw na Wileńszczyźnie (z domu Kopiel). Jej rodzice zajmowali się uprawą roli. W czasie wojny rodzinna wieś znalazła się 1,5 km od linii frontu, jednakże całej rodzinie udało się przeżyć. Po zakończeniu wojny rodzice zaczęli pracę w kołchozie, Waleria Żotkiewicz zaś od 1946 roku uczęszczała do białoruskiej szkoły w Reducie, następnie od 1953 zaczęła naukę w szkole rosyjskiej w Łyntupach, gdzie ukończyła trzy klasy. W 1959 roku odbyła szkolenie na technika w Rostowie nad Donem. Później rozpoczęła pracę w Kłajpedzie. Regularnie jeździła do Polski w odwiedziny do krewnej męża. Obecnie mieszka w Kłajpedzie.