Franciszka Kajro
Ur. 2 lutego 1926 we wsi Podziawy, w województwie wileńskim (z domu Podziała). Jej rodzice mieli tam 8 hektarów ziemi . Ukończyła siedmioklasową szkołę wieczorową, w tym cztery klasy szkoły polskiej. Potajemnie uczyła religii dzieci z sąsiednich wsi. Całą wojnę przeżyła w rodzinnej miejscowości. Po wojnie pracowała w kołchozie w Podziawach, wówczas w Białoruskiej SRR. W 1956 roku przyjechała na Łotwę do Jełgawy w poszukiwaniu pracy zarobkowej, wyszła za mąż za Łotysza. Przez 15 lat, aż do emerytury pracowała przy dojeniu krów. Od 1981 mieszka w Krasławiu (Łotwa).