Waleria Fiskowicz
Ur. 19 grudnia 1925 w Dyneburgu (z domu Kumpine). Znajomość języka polskiego wyniosła z domu rodzinnego. Jej matka zmarła, gdy Waleria miała rok. Ojciec wraz z czwórką dzieci przeniósł się do Jēkabpils, gdzie prowadził zakład szewski. Podczas wojny starsi bracia Walerii Fiskowicz służyli w armii sowieckiej, jeden z nich został później zesłany na Kołymę za niestawienie się do wojska po urlopie. Po wojnie Waleria Fiskowicz wstąpiła do szkoły teatralnej, potem zaczęła pracować jako aktorka. W latach 50. przeniosła się z mężem do Rygi, gdzie do dziś prowadzą działalność pedagogiczną i artystyczną. Działają również — często charytatywnie — w środowisku Polaków.