Zinaida Czerniewicz
Ur. w 1934 roku w obwodzie tomskim, w ZSRR. Jej matka była polskiego pochodzenia, prawdopodobnie rodzina osiedliła się w obwodzie tomskim dobrowolnie. Czworo z rodzeństwa Zinaidy Czerniewicz zmarło z głodu. W czasie kolektywizacji w 1935 roku rodzinę pozbawiono majątku. Ojca aresztowano w 1937 roku. Po wybuchu wojny matka zmuszona była pójść do kołchozu. Dwóch braci wzięto do wojska, obaj zginęli. Zinaida Czerniewicz skończyła 7 klas szkoły; dyrektor szkoły zachęcił ją do dalszej nauki i pomógł, dając pracę w bibliotece. Zdobyła wyższe wykształcenie biblioteczne i w wiejskiej bibliotece przepracowała całe życie. Po latach dowiedziała sie, że jej ojciec został rozstrzelany w Jarze Kołpaszewskim. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Pietrowce pod Tomskiem.