Wiktoria Kisiel
Ur. 24 października 1927 w Drohobyczu (województwo lwowskie, II RP). Przed wybuchem wojny uczęszczała do szkoły powszechnej, po wkroczeniu Armii Czerwonej na Kresy na dwa lata przerwała naukę. Podczas okupacji niemieckiej kształciła się w szkole handlowej, którą ukończyła w 1943 roku. Po zajęciu Drohobycza przez Sowietów w 1944 roku podjęła pracę w miejscowej rafinerii, początkowo w biurze przepustek, a następnie w laboratorium. Po zakończeniu wojny założyła rodzinę, z którą do dziś mieszka w Drohobyczu.