Julia Tołkaczowa
Ur. 29 września 1929 w Łucku (z domu Skolbuszewska). Jej ojciec był Polakiem, matka Rosjanką. Julia Tołkaczowa została ochrzczona w obrządku katolickim. Jej ojciec pracował przez całe życie jako stolarz na kolei, mama zajmowała się ogrodnictwem. Do 1937 roku rodzina mieszkała na kolonii obok Łucka, potem w kolejowym mieszkaniu służbowym w Łucku. Julia Tołkaczowa chodziła do żeńskiej szkoły im. Królowej Jadwigi. Po wkroczeniu Sowietów chodziła do szkoły z rosyjskim językiem wykładowym, skończyła też kursy krawieckie oraz średnią szkołę handlową. W czasie wojny rodzina, aby się utrzymać, pracowała na niewielkim gospodarstwie; po 1947 roku zostało ono włączone do kołchozu. Po zakończeniu wojny ze względu na narodowość matki Julii Tołkaczowej rodzina nie zdecydowała się na wyjazd do Polski. Julia Tołkaczowa wyszła za mąż za Rosjanina polskiego pochodzenia, żołnierza Armii Czerwonej. Na początku lat 50., jeszcze jako rezerwista, został skierowany na Kamczatkę. Julia Tołkaczowa przez trzy lata mieszkała na Kamczatce, gdzie jej mąż jako żołnierz ochraniał lotnisko. Po powrocie przez pięć lat rodzina mieszkała w Lubowali na Ukrainie, następnie w Brześciu, w końcu przeniosła się z powrotem do Łucka. Julia Tołkaczowa pracowała jako krawcowa, a następnie, po skończeniu szkoły średniej, w administracji sklepu Gastronom i w związkach zawodowych. Od 1993 roku działa w stowarzyszeniu polskim w Łucku.