Teresa Szymko
Ur. 19 kwietnia 1933 w Udziale na Brasławszczyźnie, jako najstarsza z ośmiorga rodzeństwa. Skończyła cztery klasy szkoły podstawowej. W 1944 roku zginął jej ojciec. Teresa Szymko dwa lata pracowała w kołchozie, później w fabryce. Kilka lat spędziła w klasztorze sióstr Eucharystek w Brasławiu, jako postulantka. Ślubów nie złożyła. Od 1961 roku przez 25 lat była gospodynią księdza w Miorach koło Brasławia, prowadziła też katechezę. W 1993 roku adoptowała czworo dzieci. Mieszka z nimi w dawnym budynku parafialnym, który został jej przyznany po śmierci księdza. Jest na emeryturze.