Zenon Ćwirko
Ur. 30 listopada 1927 we wsi Sławkowo pod Nieświeżem, w województwie nowogródzkim. Mieszkał z rodzicami i czwórką rodzeństwa. Rodzice mieli gospodarstwo i utrzymywali się z rolnictwa. Zenon Ćwirko chodził do szkoły w Sławkowie. Po wejściu Sowietów do Sławkowa uczył się w sowieckiej szkole. Naukę przerwał po ukończeniu szóstej klasy. Podczas okupacji niemieckiej Zenon Ćwirko pracował w Nieświeżu przy piłowaniu drzewa. W 1951 roku ożenił się i zamieszkał w Baranowiczach, gdzie pracował na kolei jako dyżurny ruchu. W 1988 roku przeszedł na emeryturę. Obecnie nadal mieszka w Baranowiczach.