Irena Prychodźko
Ur. 1 sierpnia 1928 we wsi Rodkiewicze pod Baranowiczami (z domu Rybałtowska). Rodzice Ireny Prychodźko mieli gospodarstwo, które odebrano im po wojnie i włączono do kołchozu. Irena Prychodźko chodziła najpierw do polskiej, później do rosyjskiej szkoły. Pracowała jako kasjerka, najpierw w salonie fryzjerskim, a później w pracowni krawieckiej. Mieszka w Baranowiczach.