Helena Rozumko
Ur. 11 grudnia 1926 w miasteczku Iszkołdź w rejonie baranowickim obwodu brzeskiego (z domu Osipowicz). Ukończyła 5 klas szkoły powszechnej. W 1949 roku wyszła za mąż w Stołowiczach, a od 1952 roku mieszka w Baranowiczach. Początkowo pracowała w kołchozie, a od 1970 roku jako sprzątaczka w elektrowni w Baranowiczach.