Anna Pryputniewicz
Ur. 8 kwietnia 1924 w Łohiszynie. Przed wojną ukończyła 7 klas szkoły powszechnej. W czasie wojny jej dom został spalony i rodzina zmuszona była korzystać z pomocy sąsiadów. Anna Pryputniewicz ukrywała się przed wywozem na roboty do Niemiec. Po zakończeniu wojny pracowała przez 5 lat jako opiekunka, a następnie jako pomoc w prokuraturze. Później aż do emerytury pracowała w kołchozie. Mieszka w Łohiszynie.