Stanisław Stefanowicz
Ur. 19 października 1936 w Łohiszynie pod Pińskiem, gdzie jego rodzice mieli gospodarstwo. Mama uczyła go polskiego, ponieważ nie chodził do polskiej szkoły. W 1947 roku rodzice Stanisława Stefanowicza zostali zmuszeni do przystąpienia do kołchozu. Po skończeniu szkoły podstawowej i średniej w Łohiszynie, studiował matematykę w Brześciu. Pracował w szkole jako nauczyciel matematyki. Mieszka w Łohiszynie.