Bronisław Szabliński
Ur. 30 lipca 1938 w Łohiszynie koło Pińska. Rodzice Bronisława Szablińskiego prowadzili własne gospodarstwo rolne, później pracowali w kołchozie. W 1945 roku Bronisław Szabliński poszedł do pierwszej klasy. W Łohiszynie ukończył tak zwaną dziesięciolatkę. Następnie uczył się zaocznie w szkole handlowej i technikum ekonomicznym i równocześnie pracował jako sprzedawca oraz rewizor w Łohiszynie. Po ukończeniu technikum zdał na zaoczne studia handlowe Instytutu Moskiewskiego z filią w Homlu. Całe życie pracował w handlu na różnych stanowiskach. Funkcję rewizora pełnił aż do przejścia na emeryturę. Mieszka w Łohiszynie.