Janina Jarmolińska
Ur. w 1928 roku w Nieświeżu (z domu Żołnierkiewicz). Jej rodzice prowadzili gospodarstwo a ojciec dodatkowo zarabiał rozwożąc chleb z piekarni. Janina Jarmolińska chodziła do szkoły w Nieświeżu. Kilkakrotnie zmieniała szkołę. Za mąż wyszła w 1956 roku. Mieszka w Nieświeżu do dziś.