Helena Żyszkiewicz
Ur. 14 grudnia 1925 w chutorze w pobliżu miasteczka Kopyl na obszarze ZSRR (obecnie Białoruś), kilka kilometrów od granicy ZSRR z II RP. Helena Żyszkiewicz ukończyła trzy klasy polskiej szkoły powszechnej i cztery klasy szkoły białoruskiej. Następnie uczęszczała do dwuletniego technikum nauczycielskiego w Nieświeżu. Rozpoczęła studia na uniwersytecie w Mińsku. Od lat 50. pracowała jako nauczycielka literatury rosyjskiej, m.in. w Mirze. Mieszka w Nieświeżu.