Fot. Dominik Czapigo
Maria Dobrzyńska
  Ur. w marcu 1926 w Nowogródku (II RP). Jej rodzice mieli gospodarstwo rolne. Do wybuchu II wojny światowej ukończyła szkołę powszechną sióstr nazaretanek w Nowogródku. Po wkroczeniu Armii Czerwonej uczęszczała do szkoły sowieckiej. Nowa władza zarekwirowała mieszkanie Dobrzyńskich. Rodzina uniknęła wywózki z powodu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Od 1939 roku Dobrzyńscy zaangażowali się w działalność konspiracyjną ZWZ-AK. Maria Dobrzyńska, która złożyła przysięgę w 1943 roku, pełniła funkcję łączniczki. Z powodu tej działalności w lipcu 1943 dwaj bracia Marii Dobrzyńskiej znaleźli się w ponad stuosobowej grupie osób aresztowanych i przeznaczonych na rozstrzelanie. Ostatecznie zostali wywiezieni na roboty przymusowe do III Rzeszy. Trzeci brat brał udział w operacji „Ostra Brama”. Wraz z innymi żołnierzami AK został aresztowany przez NKWD i wywieziony do łagru. W czasie okupacji niemieckiej rodzina Dobrzyńskich dostarczała pożywienia Żydom znajdującym się w getcie w Nowogródku. Po wojnie rodzinie odebrano ziemię i narzędzia rolnicze, które przejął powstający kołchoz. W 1948 roku Maria Dobrzyńska podjęła pracę w kołchozie w charakterze księgowej. W lipcu 1949 uległa wypadkowi, zwichnęła kręgosłup. Od 1958 roku przebywała na rencie inwalidzkiej. Zmarła 19 czerwca 2013 w rodzinnym domu w Nowogródku.