Nina Czarna
Ur. 14 kwietnia 1929 w Pińsku, jako jedno z trojga dzieci Białorusina i Rosjanki (z domu Germanowicz). Rodzice pracowali w gimnazjum męskim w Pińsku, dzięki czemu cała rodzina mogła mieszkać w gmachu szkoły. W 1938 roku rodzina przeniosła się do Ostrowa Mazowieckiego. Po wybuchu wojny i ewakuacji z miasta rodzice podjęli decyzję o powrocie do Pińska. 14 kwietnia 1940 cała rodzina Niny Czarnej została aresztowana i zesłana do Kazachstanu. Przez cały okres pobytu na zesłaniu mieszkali w kilku kołchozach: Karlowka, Kiryłowka oraz Kuszmurun. Nina Czarna chodziła tam przez dwa lata do szkoły. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej jej ojciec został powołany do wojska, jednak ze względu na wiek został zwolniony ze służby i wrócił do Pińska. Mimo wielu starań ojca przez długi czas jego rodzina pozostawała na zesłaniu. Dopiero w 1946 roku Nina Czarna, jej matka i młodszy brat dostali zezwolenie na powrót do domu. W maju 1946 wrócili do Pińska, gdzie Nina Czarna rozpoczęła pracę jako przedszkolanka, a następnie pracowała w towarzystwie ubezpieczeniowym. Mieszka w Pińsku do dziś.