Regina Kołb
Ur. 24 stycznia 1935 w Pińsku (z domu Kolbus). Zagrożony aresztowaniem ojciec Reginy Kołb przeniósł się w 1947 roku na Ukrainę — do Doniecka. Wkrótce dołączyła do niego cała rodzina. Regina Kołb w Doniecku ukończyła szkołę i zdała maturę. Następnie wróciła do Pińska, gdzie w 1955 roku ukończyła szkołę felczerską. Pracowała jako felczerka we wsiach w okolicach Pińska, później w szpitalu dziecięcym i zajezdni autobusowej. W 1990 roku przeszła na emeryturę. Wraz z rodziną mieszka w Pińsku.