Julian Kowalczyk
Ur. 27 czerwca 1930 w Pińsku. Przed wojną uczył się w szkole im. Józefa Piłsudskiego. Po wybuchu wojny i wejściu Sowietów jego ojciec zgłosił się do władz sowieckich, aby dalej pełnić służbę jako policjant, został jednak aresztowany. Wkrótce po aresztowaniu ojca Julian Kowalczyk wraz z matką zostali wywiezieni do Kazachstanu. Przez dwa lata Julian Kowalczyk chodził do szkoły w Kazachstanie. W 1946 roku wraz z matką powrócili do Pińska. Julian Kowalczyk kontynuował naukę a w drugiej połowie lat 50. odbył służbę wojskową. Pracował jako pomocnik w sklepie, jako kierowca karetki pogotowia i sanitariusz. Mieszka w Pińsku.