Nina Romanczuk
Ur. 9 września 1936 we wsi Boguszewicze. Podczas wojny rodzina Niny Romanczuk uciekła ze swojej wsi przed Sowietami i do Boguszewicz wróciła dopiero po wojnie. Mama Niny Romanczuk pracowała w kołchozie i jako felczerka, a ojciec pracował przy naprawie traktorów. W domu rodzice rozmawiali po rosyjsku. Nina Romanczuk skończyła siedem klas w szkole w Boguszewiczach a w 1955 roku ukończyła średnią szkołę medyczną w Mohylewie. Dwa lata pracowała na wsi w okolicach Osipowicz, świadcząc pierwszą pomoc medyczną, a potem 6 lat studiowała medycynę w Mińsku i Grodnie. Po studiach początkowo mieszkała i pracowała jako lekarz w Grodnie. W 1969 roku zamieszkała z rodziną w Pińsku. W latach 70. trzy lata przepracowała w Algierii. Obecnie mieszka w Pińsku.