Irena Bronowicka
Ur. 9 lipca 1939 w Belicy w pobliżu Lidy, na ziemi grodzieńskiej. Jej ojciec służył w Wojsku Polskim. Irena Bronowicka od 1947 roku uczęszczała do szkoły powszechnej. Po jej ukończeniu pracowała w kołchozie. Mieszka w Stołowiczach koło Baranowicz.